TANÁCSADÁS

A Magnolia különböző területeken nyújt szolgáltatásokat: tanácsadás, eladás, speciális projektek és Start-up.

A Magnolia a Lean Six Sigma módszeren alapuló tanácsadást nyújt. Ez az a modell, amelyet a cégcsoport a cég globális irányításában alkalmaz a fejlesztés, optimizálás és az átszervezés érdekében.
A tanácsadás minden lehetséges kritikus aspektust érint: az üzleti terv összeállításától a kereskedelmi, ügyviteli és pénzügyi átszervezésig, a forgótőke kezelésén, a humán erőforrás szervezetén keresztül a termelési, marketing és kommunikációs tevékenység rendbe tételéig.

A tanácsadás meghatározott és mérhető állomások szerint zajlik: a cél az értéknyerés.

Magnolia Sales Project:

 • Analysis of existing processes
 • Opening national and international markets
 • Construction of sales networks
 • Sales
 • Foreign commercial back office

Magnolia Action Plan Project:

 • Construction and drafting of the business plan
 • Support in the implementation of the plan and in the management of the company’s organizational processes
 • Monitoring and control
 • Business plan certification

Magnolia Finance Project:

 • Financial Strategy
 • Financial organization and planning
 • Bank debt research and existing relationship management
 • Reporting systems
 • Research of calls for tenders and management/obtaining of contributions
 • Administrative back office

Magnolia Gemba Project (production):

 • Analysis and identification of critical issues
 • Measurement
 • Data analysis and identification of solutions
 • Implementation of improvements
 • Monitoring of results

Magnolia Human Resources Project:

 • Analysis of organizational processes
 • Potential measurement
 • Competence matrix
 • Contract structure and performance KPIs
 • Management training
 • Relations with trade unions
 • Search and selection of top and middle management

ELADÁS

A Magnolia cégcsoport érdeklődését a közvetítési és az eladási szolgáltatások felé fordítja.

Ebben a körben a fő feladatunk a vétel iránt érdeklődő személyek felkutatása, akiket az idők során létrejött kapcsolati hálóból kiindulva a piacok elmélyült ismerete alapján választanak ki. Az eladási tevékenység az adásvétel valamennyi aspektusának kezelésére kiterjed a tárgyalástól a szerződéses tanácsadásig.

A cél a végeladás az előnyök gondos és elmélyült elemzése révén, minden esetben az eladó és a vevő közös érdekében eljárva.

SPECIÁLIS PROJEKTEK ÉS START-UP

A Magnolia fő érdeklődési területeinek egyikét a speciális projektek és a Start-upok képezik.

A cégcsoport feladata olyan pénzügyi, kereskedelmi és működési stratégiák elindítása, amelyek a stratégiákat valósággá képesek átalakítani konkrét fejlődési szinergiák és lehetőségek felkutatásával.

A tevékenység két egymást kiegészítő irányban halad: egyik oldalról szilárd teljesíthetőségi terv definiálására irányul, másik oldalról olyan Fund Raising akciók, ipari és pénzügyi partnerek felkutatása, amelyekkel a termelés támogatható.
A végcél egy ötletnek valóságos termékké alakítása.